Sinds de wijziging van de Arbowet in 1997 is het toegestaan een leeftijdsgrens van zestien jaar aan te houden. Met het bijstellen van de leeftijdsgrens naar zestien jaar is de verplichte zorg voor voldoende instructie en toezicht niet weggevallen. Dus ook de vakantiekracht die de machine tijdelijk bedient, moet voldoende deskundigheid bezitten. Dit moet aantoonbaar zijn. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werksituatie veilig is. Met andere woorden: een aantoonbaar uitgevoerd Arbobeleid is en blijft noodzakelijk.
Een ander punt van aandacht is de verzekering van genoemde machines. In polissen zijn voor het bedienen van machines vaak nog leeftijdsgrenzen van achttien jaar opgenomen. Het is dan ook zaak om deze polissen te controleren en aan te passen, voordat men een jongere medewerker op een heftruck of ander mobiel arbeidsmiddel laat werken.
Koers Heftruck Service
Koers Heftruck Service
Koers Heftruck Service
Heftruck